• Cenik detektivskih storitev

 • Naš detektiv je za naročnika učinkovit in hkrati cenovno sprejemljiv

   

  Cena urne postavke detektivskega dela je regulirana s strani Detektivske Zbornice RS in znaša 70€/uro. Realno se na trgu giblje med 50,00 – 70,00 €/uro. K temu je potrebno prišteti še stroške kilometrine, cestnin, parkirnin, taks in drugih upravičenih materialnih stroškov.

   

  StoritevPostavka (brez DDV)
  Urna postavka50 - 70 €/uro
  Kontrola bolniške odsotnosti50 €/obisk
  Nadzor bolniške odsotnosti50 €/uro
  *Pridobitev bolniškega reda od osebnega zdravnika je všteta v ceno kontrole/nadzora bolniške odsotnosti
  Potni stroški 0,37 €/km
  Vročanje 50€/vročitev
  Osebna vročitev50€/uro
  *V kolikor je potrebno osebo še izslediti, se zaračuna še poizvedovalno delo detektiva po številu ur, ki ga je detektiv opravil
  Potni stroški 0,37€/km
  Preverjanje zlorabe pravice do potnih stroškov50€/uro
  Potni stroški0,37€/km
  Ostale detektivske storitvepo dogovoru

   

  Cenik detektivskih storitev je informativne narave. Predstavlja okvir, v katerem lahko naročnik detektivskih storitev pričakuje kakšen bo strošek naročene detektivske storitve. Razlogi za to so okoliščine, na katere detektiv pri svojem delu ne more vplivati, lahko pa te okoliščine vplivajo na potek preiskovanega primera. Naše delo se trudimo optimizirati, a nikoli na račun naše uspešnosti! Tako smo učinkovitejši in na koncu za naročnika cenovno sprejemljivi.

  Če prejmete nižjo ponudbo, bodite prepričani, da gre za nestrokovnega izvajalca, najverjetneje brez detektivske licence. Za vzdrževanje visokega nivoja strokovnega znanja in zmogljive opreme, ki se bo odrazila v kvalitetni storitvi, je potrebno stalno izobraževanje in izpopolnjevanje. Detektiv z nizko urno postavko ne more vzdrževati tega nivoja. Posledično vas bo njegova nestrokovna storitev stala več kot prvotna ponudba z nižjo ceno. Vprašljiva pa je tudi uspešnost primera v napačnih rokah.

  Z naročnikom detektivske storitve se lahko dogovorimo za pavšalno plačilo, kar se običajno v praksi izkaže kot najboljša rešitev, še zlasti, kadar gre za zahtevnejši ali dolgotrajen primer.

  Z naročnikom se o ceni detektivske storitve vedno dogovorimo v naprej. Lahko se tudi zgodi, da naročnik razpolaga le z omejenimi sredstvi. Takrat na željo stranke opravimo delno storitev znotraj razpoložljivih sredstev, glede na pričakovanja stranke.

  Naročnik storitev vedno poravna del materialnih stroškov vnaprej, najmanjši znesek je polog najmanj tretjine pogodbene cene! Z delom pričnemo takoj po plačilu dogovorjenega avansa!

  Včasih primera ni mogoče rešiti zaradi nerealnih pričakovanj naročnika. Če je mogoče in iz začetnega razgovora razvidno, vas na to takoj opozorimo in primer zavrnemo.  V kolikor pa smo se z naročnikom dogovorili za sodelovanje je naročnik  v vsakem primeru dolžan plačati pogodbeno dogovorjeni znesek. Tudi v primeru, kadar detektiv ne doseže želenih rezultatov stranke, čeprav je v reševanje vložil ves možen trud, znanje, izkušnje in delo, ali so rezultati in ugotovitve drugačni od pričakovanj stranke.

  Vsekakor pa praznih obljub ne dajemo in se bomo od vsega začetka potrudili, da boste imeli realen vpogled v možnosti izida primera.